Giới Thiệu Lịch Sử

Trước năm 1985 chưa có Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Fort Wayne. Vào năm 1985, một số anh em Công Giáo đứng ra vận động hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ ở Fort Wayne và vùng phục cận. Những người vận động Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ lúc bấy giờ là Anh Nguyễn Trung Chánh, Anh Trần Văn Khiến và Anh Nguyễn Thế Nhẫn.

Mùa hè 1985 buổi họp đầu tiên tại tư gia nhà anh Trần Văn Khiến. Trong buổi họp mặt, một số gia đình Công Giáo đã được mời tới tham dự. Cụ Lý Văn Bi được bầu làm Hội Trưởng Hội ĐT/TT Đức Mẹ và anh Đinh Huy Ngoạn là Hội Phó.

Mùa thu 1985 ngày khai mạc của Hội được cử hành tại Hội Trường Thánh Patrick. Vào lúc này Linh Mục Maccô Trần Xuân Thành từ giáo phận Indianapolis được mời về làm lễ khai mạc và cũng là Cha Tuyên Úy của Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ,

Kể từ sau năm 1985 Cha Maccô Trần Xuân Thanh được Hội mời về làm lễ vào những dịp lễ trọng như: Phục Sinh, Kỷ Niệm Hội vào Tháng Bảy, Lễ Giáng Sinh..v.v

Đến năm 1988, Cộng Đoàn được thành lập. Vì Hội ĐT/TT Đức Mẹ tổ chức vào tháng bảy mỗi năm và Cha Thánh Tuần Tử Đạo Việt Nam đã tử đạo vào tháng Bảy, Cộng Đoàn đã chọn Cha Thánh là QuanThầy của Cộng Đoàn do sự đề nghị của Cha Maccô Trần Xuân Thành. Bắt đầu từ đó Tên của Cộng Đoàn là Cộng Đoàn Cha ThánhTuần.

Từ năm 1995 Cha Giáo Martin Nguyễn Lâm, một Giáo sư Nghệ Thuật, thuộc Dòng Thánh Giá đã đến dạy học tại Đại học Notre Dame do nhà dòng của Cha phụ trách tại South Bend, Indiana. Trong thời gian này Cha đã giúp 2 Cộng Đoàn. Vàp năm 1999, Đức Giám Mục John D’Arcy chính thức mời làm Cha làm Tuyên Úy cho 2 Cộng Đoàn- Cộng Đoàn Cha ThánhTuần tại Fort Wayne và các vùng phụ cận và Cộng Đoàn CácThánhTử Đạo Việt Nam tại South Bend. Cha đã phục vụ 2 Cộng Đoàn cho tới cuối năm 2003.

Vào năm 2003, Đức Giám Mục John D’Arcy đã mời Dòng Ngôi Lời đến giúp hai Cộng Đoàn. Ngày 13 tháng 11 năm 2003, với sự chấp thuận của Đức Giám Mục, Cha GiámTỉnh Dòng Ngôi Lời tại Teckny, Illinois đã bài sai Cha Vinh Sơn Phạm Minh Châu thuộc dòng Ngôi Lời từ Giáo xứ Thánh Tôma Aquinas tại Saint Louis, bang Missiouri về làm Linh Mục quản nhiệm cho Cộng Đoàn Cha Thánh Tuần thuộc Giáo Xứ Thánh Patrick tại 2120 South Harrison Street, Fort Wayne, Indiana và làm Tuyên Úy cho Cộng Đoàn Các Thánh Tử ĐạoViệt Nam thuộc Giáo Xứ Thánh Giuse 226 N Hill Street, South Bend, Indiana. Cha giúp toàn thời gian cho Cộng Đoàn Cha Thánh Tuần và ngụ tại Nhà Xứ thuộc giáo xứ Thánh Patrick trong khi đó ngài giúp bán thời gian cho Cộng Đoàn tại South Bend, Indiana.

Ngày 20 tháng 6, 2007, Đức Giám Mục Johan D’Arcy, Địa Phận Fort Wayne và South Bend thuộc Bang Indian, đã bổ nhiệm Cha Quản Nhiệm Vinh Sơn Phạm Minh Châu,SVD làm Cha Quản Xứ Giáo Xứ Thánh Patrick và vẫn là Cha Tuyên Úy cho Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo tại South Bend

Danh Sách HộiTrưởng và nhiệm kỳ của các Đại Diện Công Đoàn Cha ThánhTuần như sau:

Nhiệm Kỳ Hội Trưởng/Đại Điện Ban Đại Diện Cũ
1985-1987 Ô. Lý Văn Bi (Qua đời) Ô.Trần Văn Khiến
1987-1989 O. Hoàng Ngọc Mai (Qua đời) Ô. Ngô Văn Khương
1989-1991 Ô. Nguyễn Trung Chánh Ô. Đinh Huy Ngoạn
1991-1993 Ô. Nguyễn Văn Cường Chị Hoàng Thi Thi
1993-2005 Ô. Nguyễn Đình Cận Anh Phạm Văn Trung
2005- 2009 Ô. Nguyễn Đình Chiến Ô. Nguyễn Văn Qúi

Viết Bởi Anh NGUYỄN TRUNG CHÁNH & Cha VINH SƠN PHAM MINH CHÂU, SVD